Intersecties

Intersectionaliteit (ook wel kruispuntdenken) is het fenomeen dat "maatschappelijke ongelijkheid zich voordoet langs verschillende assen, die elkaar snijden"; de notie dat individuen in een samenleving discriminatie en onderdrukking ondervinden op grond van een veelvoud van factoren. De term wordt o.a. gebruikt binnen genderstudies, sociologie en bepaalde politieke en maatschappelijke discussies.
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Intersectionaliteit


Op Lepelfabriek zetten wij ons onder andere in voor de volgende intersecties:

/categorie/antiracisme
/categorie/chronisch-ziek
/categorie/lhbtqia
/categorie/neurodiversiteit
/categorie/onverdraagzaamheid
/categorie/validisme